Floral bricks

Wet brick P200

Size: 23 cm

Category: Kostki

Stock: In stock

Wholesale: EUR 0.45 per pcs
Retail: EUR 0.75 per pcs
+ 23% VAT
Packing: carton (20 pcs)

Dry brick P101

Size: 23 cm

Category: Kostki

Stock: In stock

Wholesale: EUR 0.63 per pcs
Retail: EUR 1.05 per pcs
+ 23% VAT
Packing: carton (20 pcs)