Peony stems

Peony G326

Wholesale: EUR 0.71 per pcs
Retail: EUR 0.97 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (12 pcs)
In stock

Peony L711

Wholesale: EUR 1.29 per pcs
Retail: EUR 1.78 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (4 pcs)
In stock

Peony L746

Wholesale: EUR 1.15 per pcs
Retail: EUR 1.59 per pcs
+ 23% VAT

Category: Artificial sprigs

pck (6 pcs)
In stock

Peony L702

Wholesale: EUR 0.90 per pcs
Retail: EUR 1.24 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (12 pcs)
In stock

Peony G416

Wholesale: EUR 0.44 per pcs
Retail: EUR 0.60 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (12 pcs)
In stock

Peony L648

Wholesale: EUR 1.01 per pcs
Retail: EUR 1.39 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (4 pcs)
In stock

Peony L786L

Wholesale: EUR 2.49 per pcs
Retail: EUR 3.43 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

In stock

Peony x 2 L772

Wholesale: EUR 1.02 per pcs
Retail: EUR 1.41 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (4 pcs)
In stock

Peony x 3 QA181

Wholesale: EUR 3.28 per pcs
Retail: EUR 4.52 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (3 pcs)
In stock

Peony x 3 L793

Wholesale: EUR 0.82 per pcs
Retail: EUR 1.12 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (12 pcs)
In stock

Peony XXL L671

Wholesale: EUR 2.73 per pcs
Retail: EUR 3.75 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (2 pcs)
In stock