Peony stems

Peony L648

Wholesale: EUR 0.99 per pcs
Retail: EUR 1.37 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (4 pcs)
In stock

Peony G416

Wholesale: EUR 0.43 per pcs
Retail: EUR 0.59 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (12 pcs)
In stock

Peony L786L

Wholesale: EUR 2.46 per pcs
Retail: EUR 3.38 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

In stock

Peony G326

Wholesale: EUR 0.70 per pcs
Retail: EUR 0.96 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (12 pcs)
In stock

Peony L711

Wholesale: EUR 1.27 per pcs
Retail: EUR 1.75 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (4 pcs)
In stock

Peony L746

Wholesale: EUR 1.14 per pcs
Retail: EUR 1.56 per pcs
+ 23% VAT

Category: Artificial sprigs

pck (6 pcs)
In stock

Peony L702

Wholesale: EUR 0.89 per pcs
Retail: EUR 1.23 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (12 pcs)
In stock

Peony x 2 L772

Wholesale: EUR 1.01 per pcs
Retail: EUR 1.39 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (4 pcs)
In stock

Peony x 3 L793

Wholesale: EUR 0.81 per pcs
Retail: EUR 1.11 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (12 pcs)
In stock

Peony XXL L671

Wholesale: EUR 2.69 per pcs
Retail: EUR 3.70 per pcs
+ 23% VAT

Category: Peony stems

pck (2 pcs)
In stock
Item quantity: 10
Items per page:
Page 1 of 1