Sales

Egg on stick E207

Size: 12 cm

Category: Pick Easter eggs

In stock
Hurt:
EUR 0.30
za pcs
Hurt:
EUR 0.41
za pcs
Detal:
EUR 0.47
za pcs
+ 23% VAT
pck (12 pcs)
Choose a mix

Egg with decoration x 3 pcs E036

Size: 5 cm

Category: Hanging Easter eggs

In stock
Hurt:
EUR 0.21
za pck
Hurt:
EUR 0.64
za pck
Detal:
EUR 0.33
za pck
+ 23% VAT
pck
Choose a color